dissabte, 25 de desembre del 2021

El Pou de Neu del Rentonar front a l'Administració


En una visita prèvia i preparatòria d’una excursió programada pel projecte “Cims per la llengua” al punt geodèsic de la Serra dels Plans, la qual se celebraria el 20 de novembre de 2020, vam visitar el Pou de neu del Rentonar, per veure les condicions d’accessibilitat, ja que aquest és un punt de parada obligatoria, donat el seu interès, cada vegada que es puja a aquesta serra .


Després de netejar d’esbarzers l’entrada al túnel de la finestra que mira al Sud vam traure el cap a dins del pou per gaudir de la bellesa del seu interior, i sorpresa, al mirar cap amunt vam observar que un rall de llum travessava el seu sostre. Alguna de les pedres que formen la falsa volta havia caigut i la fràgil estructura, sense arcs que la sostinguen, vam intuir que estava en perill.Vam fer unes fotografies i de volta al poble vam comunicar la notícia al membres del Rentonar mitjançant un article al bloc i al facebook i vam decidir investigar, a les pàgines de Conselleria de Cultura, sobre la qualificació arquitectònica de l’edifici.

I una nova sorpresa, el Pou de neu del Rentonar no apareixia dins del patrimoni cultural valencià, ni dins del bens de rellevància de La Torre.

Vam decidir escriure dues cartes a l’Ajuntament una el 30 d’octubre de 2020 per requerir la seua intervenció sobre l’edifici, i una altra de data 2 de novembre de 2020 per assabentar-los sobre l’assumpte de la falta d’inclusió del pou com a bé patrimonial.Van passar el mesos i l’Ajuntament, com de costum, no contestava els nostres escrits.
Decidírem escriure una queixa al Síndic de Greuges
Aquesta és la Queixa dirigida al Sindic el 15 de juny de 2021.El 28 de juny de 2021 rebem resposta del Síndic de Greuges a la nostra queixa.Mentre, un dia mirant la pàgina de Conselleria i fent comparativa amb altres pobles veïns sobre els bens patrimonials que cada poble té inclosos vam descobrir que el pou de neu estava inclòs com a bé de rellevància local del poble de Benifallim.Un error administratiu d'inscripció que s'havia de solucionar.

El 6 de Juliol de 2021 presentem davant de Conselleria de Cultura un escrit sobre el Pou de neu comunicant-los l’error d’inscripció del Pou i el deteriorament de l’edifici.El 14 de juliol de 2021 rebem dues cartes de l’Ajuntament de La Torre en resposta a les dues cartes que nosaltres havíem enviat en novembre de 2020.En setembre comprovem que no ha hagut cap canvi i continua l'error a la pàgina de Conselleria, i el 15 d’aquest mes ens dirigim de nou a l’Ajuntament per informar-los sobre la inscripció errònia del pou i per veure si han aconseguit posar-se en contacte amb els propietaris de l’edifici.I el 17 de setembre ens dirigim de nou a Conseleria de Cultura per insistir sobre l’error d’inscripció i el contacte amb l’Ajuntament de La Torre.El 2 de novembre de 2021 presentem dues queixes, relacionades amb el Pou de neu, davant el Síndic de greuges, una respecte de l’Ajuntament i l’altra respecte de Conselleria de Cultura.El 8 de novembre de 2021 rebem contestació del Síndic respecte de les queixes sobre el Pou de neu.
Resposta de Conselleria sobre Pou de neu, de data 20-12-2021

L'11 de gener de 2022 El Síndic comunica resposta de Conselleria al Rentonar respecte de l'error administratiu d'inscripció del Pou de Neu, sobre el seu estat de conservació i comunicació a l'Ajuntament  sobre aquestos asumptes.Inclou document tècnic municipal sobre el Pou de data 12 de juliol de 2021.
I el informe sobre el Pou de Neu respecte de l'error d'inscripció dirigit al Rentonar  i a l'Ajuntament que conté una foto aerea del llimit de terme de La Torre i Benifallim en el que es veu clarament que el Pou pertany al terme de La Torre, i per tant és un Bé d'Interés Local del nostre poble, la qual cosa es comunica a l'Ajuntament de La Torre y a la Direcció General de Cultura i Patrimoni. 
A més a més informa al Rentonar sobre l'estat de conservació del Pou de neu que segons l'informe municipal és ACCEPTABLE.
Amb data 17 de gener de 2022 l'ajuntament ens comunica que l'error d'inscripció referit al pou de neu es troba en tramit d'esmena, que han contactat amb el propietari i que l'expedient es troba en tramitació l'exigència del deure de conservació, cosa que ens confirma el Síndic en comunicació de 19 de gener de 2022.


En la mateixa data el Síndic adjunta carta de l'Ajuntament de La Torre dirigida a Conselleria de Cultura en la que es dona per asabentat de la inscripció erronea del Pou.


El 7 de març de 2022 ens dirigim a l'Ajuntament mostrant la nostra disconformitat amb el document tècnic municipal i preguntant-los sobre la seua disposició respecte de la reparació de la coberta del pou.El 3 de maig de 2022 el Síndic requereix a l'Ajuntament resposta a les nostres preguntes.


L'ajuntament planteja una reunió presencial o telefònica amb el tècnic municipal


Nosaltres opinem que les respostes han de ser per escrit i de forma raonada i pensem que una entrevista no aporta cap compromís


El Síndic resol tancar l'expedient, remitint-nos a la reunió amb el tècnic.


En una reunió de l'associació celebrada en octubre de 2022 decidírem aparcar els nostres escrits al consistori a l'espera d'una nova legislatura donada la nul·la predisposició de l'actual corporació per afrontar la conservació del nostre patrimoni.

Villa Edelmira front a les Administracions

Diverses voltes durant l'estiu de 2021 ens havien comentat sobre el mal estat en que es trobava la teulada del mas de La Foia.

Un dia ens vam apropar pels voltants de l’edifici per comprovar els que ens deien.

Des de la placeta que s’ha construït al final del carrer Jutge Hernáez, situada a la part posterior de la masia fortificada, vam veure el deteriorament de les dues aigües que formen la teulada, la de la dreta es trobava en molt mal estat i una bona part s’havia enfonsat.

Des d’ací també vam veure el mal estat de tres les garites que li donen caràcter a l’edifici, una d’elles completament enderrocada.

Després de consultar amb diversos membres de l’associació vam decidir posar l’assumpte en mans de l’Ajuntament i de Conselleria de Cultura, ja que l’edifici és un BIC.
 

El 8 de setembre de 2021 férem una entrada de registre en l’Ajuntament de La Torre.El 17 de setembre de 2021 presentem escrit en Conselleria de Cultura.
El 2 de novembre de 2021 presentem dues queixes al Síndic de Greuges, respecte de la falta de resposta de l’Ajuntament i de Conselleria.
El 8 de novembre de 2021 el Síndic ens comunica l’admissió de la queixa.


De data 3 de desembre de 2021 arrepleguem a les oficines de l’Ajuntament una carta de resposta de l’Ajuntament de La Torre respecte de Villa Edelmira.

En vista de l’ambigüitat de la resposta ens dirigim novament a l’Ajuntament el 16 de desembre de 2021.


A primers de gener de 2022 rebem carta del Síndic de Greuges. La carta conté:
Informe de Conselleria sobre l'estat de conservació de Villa Edelmira, dirigit al Rentonar.
Informe Tècnic dirigit a l'Ajuntament i al Rentonar.
Requeriment a l'Ajuntament informant-los sobre les seues obligacions i sol·licitant dades sobre la propietat.
Carta de l'Ajuntament al propietari sobre ordre d'execució de les obres, que no publiquem per contenir informació confidencial.