divendres, 27 de juny de 2014

Definitivament fulminada l'esperança de l'autoconsum a Espanya.

El fenomen de les renovables que triomfa a tot Europa i la possible alternativa de la fugida del rebut de la llum tradicional, s'esfuma amb aquesta nova reforma del govern.

El servilisme del nostre govern als grans oligopolis energètics es fa evident amb l'aplicació de errònies polítiques de perpetuació de centrals nuclears i tèrmiques, que no beneficien ni als ciutadans ni al nostre medi ambient, descartant el suport i desenvolupament d'energies netes produïdes per agents naturals com són el sol i el vent de les que la nostra situació geogràfica al món ens fa uns privilegiats.

QUIN GOVERN!!

El Govern publica un Reial Decret amb el que aprova les últimes retallades a las energies renovables

 BOEEl Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme ha publicat el dimarts 10 de juny al BOE el Reial decret 413/2014, que recull el nou sistema de retribució que afecta al règim especial de producció d'energia elèctrica conformat pel conjunt de regles específiques que s'aplicaven a l'electricitat generada mitjançant fonts d'energies renovables, cogeneració amb alt rendiment energètic i residus, i que a efectes pràctics implicarà una retallada anual d'uns 1.700 milions anuals a la retribució que reben aquestes tecnologies.


Retalls de publicacions de premsa:

"Gairebé un any després de llançar la reforma energètica per taponar el colossal dèficit de la tarifa elèctrica, el Govern espanyol va aprovar diverses normes que regularan la producció d'energies renovables i donaran un nou impuls al programa per titulitzar el deute que els consumidors espanyols encara tenen pendent amb les principals elèctriques del país." (Público).

"Entre 1998 i 2013, les primes a les instal · lacions d'energia renovables, cogeneració i residus van suposar més de 56.000 milions d'euros que tots els consumidors hem pagat." (Público).

"...els successius ajustaments des de 2009 a 2011 "no havien resultat suficients per a la consecució dels fins que les inspiraven i que el marc normatiu patia de certes ineficiències" (Público).

"Amb la nova normativa, les instal · lacions es veuran remunerades en funció de la vida útil del projecte i el pagament estarà referenciat a l'interès del deute espanyol a 10 anys més un diferencial, fixant un màxim del 6,5% per a les instal · lacions renovables i de l'7,5% per a les de biomassa. De fet, el decret suposa una forta retallada respecte a la retribució anterior, la generositat va motivar un creixement descontrolat de les renovables en l'última dècada i del dèficit de tarifa, raó de ser de la reforma elèctrica." (Público.


"Companyies elèctriques com Endesa, Iberdrola o Gas Natural han pressionat en diferents instàncies del Govern per titulitzar o aconseguir aval públic per al dèficit aflorat el 2013 i que, en principi, havia de ser assumit per les arques públiques. Des de la seva creació el 2011, aquest fons ha titulitzat deute per import d'uns 24.000 milions d'euros vinculada al dèficit de la tarifa, un desfasament entre els ingressos i els costos regulats del sistema elèctric que ronda els 30.000 milions d'euros en termes acumulats." (Público).

"El dèficit de tarifa, originat en bona mesura per la desencertada planificació energètica de diferents governs, és un deute dels consumidors espanyols amb les cinc principals companyies elèctriques del país" (Público).


"...el Govern espanyol nada contra el corrent mundial de promoure i fomentar "l'ús de les fonts netes." (El Faro de Vigo).

"...la factura acabarà recollint majors costos i, per tant, els consumidors "hauran de soportar noves pujades de la llum". (El Faro de Vigo).

"...instal · lacions més antigues, com és el cas d'alguns parcs eòlics, la tecnologia més castigada pel decret, es quedaran sense remuneració." (Público).


"L'Associació Empresarial Eòlica (AEE) recorrerà el nou reial decret de renovables publicat aquest dimarts al BOE "amb totes les seves forces i en totes les instàncies" possibles, ha anunciat el seu president, José López-Tafall, en l'acte d'inauguració de la Convenció eòlica 2014." (Expansión).

"López-Tafall va lamentar a més que les retallades a l'eòlica es produeixin després que aquesta tecnologia hagi aconseguit el "rècord" de convertir-se en 2013 en la principal font de generació elèctrica." (Expansión).

"El decret consta de 103 pàgines i estableix que les instal · lacions podran percebre durant la seva vida útil reguladora, a part del preu del mercat, una retribució específica per unitat de potència que cobrisquen els seus costos d'inversió." (Expansión).

"En aquesta trobada, els principals directius de Gamesa, Acciona, Iberdrola, Enel Green Power i EDP Renovaveis ha coincidit a assenyalar que «el mal fet al sector és molt greu» i han acusat el Govern de "crear inseguretat jurídica i de manca de credibilitat davant els inversors ». També subratllen que Espanya «perdrà el seu lideratge en aquestes tecnologies i indústries»" (ABC).

"A partir d'ara, segons APPA, «hi haurà instal · lacions renovables (principalment eòliques i minihidràuliques) que amb prou feines deu anys de vida cobren menys per l'energia que generen que instal · lacions nuclears amb més de quaranta anys d'existència. Es dóna la paradoxa que en les hores que generen abarateixen el preu i, per tant, no arriben a cobrar el preu mitjà anual de l'electricitat. Tot això, tot i ser tecnologies netes que no contaminen ni generen residus »." (ABC).

"Rendibilitat raonable: El valor sobre el qual girarà la "rendibilitat raonable" de les instal · lacions es calcularà com la mitjana del rendiment de les Obligacions de l'Estat a deu anys" (Cinco Dias).

"Per fixar aquesta rendibilitat "s'establiran mitjançant un reial decret les condicions, tecnologies o col · lectiu d'instal · lacions concretes que podran participar". (Cinco Dias).

"Requisits necessaris per a la inscripció en el registre de règim retributiu (article 46): perquè una instal · lació puga ser inscrita al registre de règim retributiu específic en estat d'explotació, seran requisits imprescindibles:

a) Que la instal · lació estiga totalment finalitzada en la data límit.

b) que la instal · lació compleixi els requisits i les condicions establertes per ordre del ministre d'Indústria."(Cinco Días).

"Els molins no seguiran creixent a Castelló, almenys a curt i mig termini. Fins i tot és probable que algun dels 16 parcs eòlics que funcionen a la província des de fa vuit anys acabe paralitzat.ª (El periódico Mediterrraneo).

dijous, 26 de juny de 2014

El 2n Aplec de la Mariola tindrà lloc a Banyeres. 

La temàtica d'enguany serà:

"Futur del patrimoni arquitectònic industrial"


dissabte, 14 de juny de 2014

El Consell suplanta els funcionaris en els controls d'impacte ambiental

Totes les declaracions d'impacte ambiental de la Comunitat Valenciana han estat irregulars des de 2003. (Sentència del TSJ)!! 

I encara no sabem tot el que està passant!

Reivindicació popular contra la instal·lació d'un radar a la Serra Els Plans. (novembre 2003)

El País Adolf Beltrán

El TSJ ordena que el personal de Vaersa deje de redactar las declaraciones

El Consell ha estado suplantando “de facto”, en el departamento de Medio Ambiente, a los funcionarios responsables por personal de la empresa pública Vaersa (Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, SA) en “el ejercicio de las potestades en materia de control y decisión sobre la adecuación medioambiental de los proyectos que le son sometidos a informe”. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), fechada el pasado día 6 de junio, así lo establece en respuesta a un recurso del sindicato Confederación General del Trabajo (CGT) en colaboración con Intersindical Valenciana.
La sentencia, de la sección segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJCV, señala que se ha producido una “vía de hecho” por la que empleados de Vaersa, cuyo cometido no puede sobrepasar el de “emitir determinados informes técnicos”, han “asumido la totalidad de la tramitación y resolución del procedimiento administrativo correspondiente” a las declaraciones de impacto ambiental preceptivas en toda obra pública o proyecto urbanístico.
La “vía de hecho” es un cocepto jurídico que describe cuándo la Administración permite que actúe un “órgano manifiestamente incompetente” o prescinde por completo del procedimiento. También, según recoge la sentencia en sus fundamentos jurídicos, describe “una actuación material de la Administración desprovista de la cobertura del acto legitimador o con graves vicios que supongan su nulidad radical o de pleno derecho”.

La empresa pública se excede en sus funciones de carácter técnico

El recurso de CGT y la Intersindical Valenciana dio pie a una serie de pruebas testificales de empleados de Vaersa y de la propia Consejería de Medio Ambiente, hoy Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, y documentales, a partir de la revisión de diversos expedientes de declaración de impacto ambiental. La sentencia recuerda que Vaersa, como empresa pública 100% propiedad de la Generalitat, tiene la consideración de “medio propio instrumental y servicio técnico” de la Administración autonómica, que le hace encomiendas. Una de ellas, de diciembre de 2007, consistía en la “realización de estudios de impacto ambiental, ejecución de los mismos y vigilancia de las medidas correctoras o del condicionado ambiental”. El alcance de los trabajos, según la orden que reguló ese encargo, era exclusivamente técnico y nunca formaría parte “estrictamente del procedimiento administrativo”.

El TSJCV, constata, tras revisar los testimonios y los documentos, que entre los informes redactados por los técnicos de Vaersa y las declaraciones de impacto ambiental finalmente emitidas por la Generalitat “existe una sistemática y absoluta similitud de contenidos, fechas y formatos, solo desvirtuada ocasionalmente, así como una redacción unitaria de tales documentos por parte de quienes, teniendo solo el cometido de emitir determinados informes técnicos, habrían asumido sin embargo la totalidad de la tramitación y resolución del procedimiento administrativo correspondiente”.
Por eso concluye que “las tareas llevadas a cabo por el personal de Vaersa, efectivamente, exceden de las expresamente recogidas” en la orden de 2007. Pero no solo eso, sino que además, el personal de Vaersa ha suplantado potestades que solo corresponden a funcionarios de la Generalitat. En consecuencia, la sentencia, que desestima el reconocimiento de indemnización alguna, porque no considera al sindicato recurrente legitimado para reclamarla, estima, en cambio, la pretensión fundamental del recurso y ordena a Vaersa y a la Administración autonómica “el cese inmediato de dicha vía de hecho”. Contra la sentencia cabe recurso de casación.

CGT denuncia que se buscan resoluciones “a la medida de los intereses políticos”
CGT ha anunciado, tras conocer el fallo judicial, la adopción de “medidas legales contundentes” para exigir “por todos los medios” el cese de estas “actuaciones ilegales”, así como “responsabilidades de toda naturaleza a las autoridades y funcionarios que han implantado estos procedimientos, que han perseguido apartar al personal funcionario de sus funciones legales y constitucionales, con el fin de obtener resoluciones administrativas a la medida de los intereses políticos del gobernante”.
El sindicato destaca que las potestades que la ley otorga a los funcionarios son un “mecanismo de garantía de objetividad, imparcialidad, independencia y sometimiento al principio de legalidad en la gestión de lo público” y añade que la Generalitat “ha recurrido a Vaersa para ejercer funciones en otras áreas competenciales de la consejería, de especial trascendencia para los intereses públicos, como la instrucción y resolución de procedimientos sancionadores, tramitación de autorizaciones ambientales integradas, procedimientos urbanísticos, gestión de residuos, elaboración de normativa, etc., lo cual es extraordinariamente grave”. Y considera que pueden haberse cometido delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y usurpación de funciones públicas.
Por otra parte, CGT apunta que estudia instar de oficio la revisión de todas aquellas declaraciones de impacto ambiental “en las que se ha instruido y resuelto el procedimiento administrativo de evaluación de impacto por personal de Vaersa, por concurrir una causa de nulidad de pleno derecho”.