dimecres, 26 de maig del 2004

Queixa per la neteja de voreres i poda de carrasques de la carretera


Que havent vist membres de la nostra associació la poda de pins i carrasques realitzada a la carretera comarcal CV-780 en el tram comprés entre la Torre de les Maçanes i el Port de Benifallim, i havent recollit l'opinió de molts dels nostres veïns, considerem:

- Que aquesta poda és un atemptat contra el nostre patrimoni natural
i el nostre entorn.

- Que no és apropiada la utilització de pesticides i altres tipus de
productes químics per a l'eliminació de les herbes de les cunetes, podent-se realitzar aquestes mateixes tasques amb maquinàries i mitjans naturals més respectuosos amb el medi ambient

Per tot això

SOL·LICITEM:

Que se'ns informe sobre aquesta actuació i es demanen responsabilitats pel mal fer dels tècnics responsables que han sobrepassat, en la nostra opinió, els límits de la prevenció, demostrant poca sensibilitat pel nostre entorn natural.

Escrit tramitat a la Excelentísima. Diputació Provincial d'Alacant