divendres, 14 de juliol del 2023

La Rotonda

En molt poc temps hem vist, en període electoral, el nostre poble de cul per amunt a causa d’obres municipals. Alguna de no massa sentit.L’obra més cridanera d’aquesta bogeria electoral està sent la rotonda de La Cervera, un clar exemple de malbaratament de diners públics

Apart de ser una infraestructura innecessària, en opinió majoritària dels nostres veïns, valorada, en principi, per mig milió d’euros, la sorpresa va ser veure la construcció d’una casa a vora aigüera, en un lloc que a priori sembla sol de domini hidràulic, i que en principi seria una compensació a un dels propietaris afectat per les obres.
Aquesta construcció, que portaven a cap els mateixos obrers que estan fent la rotonda, no figurava en el projecte exposat originalment i ens vam posar en contacte amb l’ajuntament per preguntar sobre les peculiaritats i la ubicació de l’edifici, i el resultat en poc més de 15 dies ha sigut que han derruït la casa.
És la primera vegada que veiem enderrocar una construcció que segurament no reunia els requisits legals necessaris, com altres que s’han permès al nostre poble i que estan tallant camins tradicionals, ocupant viés pecuàries o construïdes en barrancs i aigüeres o en terrenys públics.Bé, per alguna cosa es comença.

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2022/04/05_66/2022_001928.pdf

 Proyecto de obras de ‘Glorieta en el P.K. 13+000 de la CV-780 acceso a Torremanzanas’, por un Presupuesto Base de Licitación de 582.575,55 euros, de los que 101.108,15 euros corresponden al Impuesto sobre el Valor Añadido (21%), por el presente se expone al público dicho proyecto